Contact: 031 005 0510

Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și acceptarea în totalitate a acestor 'Termeni și condiții' referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Vizitarea în continuare a site-ului presupune acceptarea integrală a acestora.

 

Scopul colectării și prelucrării datelor este:

- facilitarea serviciului de 'second opinion' prin transmiterea online de imagini medicale și documente medicale.

- Analize medicale: medicina preventivă și stabilirea diagnosticelor medicale, comunicarea de informații medicale, notificări, cercetare medicală etc.

- Marketing: Includerea în campanii de informare în legatură cu serviciile NeuroHope și în campanii de publicitate, trimiterea de Newsletter și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS etc.)

– Statistici și preferințe: realizarea unor cercetări de piață și statistici, de urmărire și monitorizare a programărilor, vizitelor pe site și comportamentul vizitatorului pe site.

Prin completarea datelor în formularul de Programare sau folosirea aplicațiilor pentru secțiunea 'Second opinion' utilizatorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a NeuroHope și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale inclusiv CNP, analize medicale etc. să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.

De asemenea, NeuroHope poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile menționate mai sus, după cum urmează: furnizorilor de servicii medicale, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii furnizate de companii cu care NeuroHope poate dezvolta programe comune, asiguratori etc.

Vă informăm că acest site utilizeaza diferite tehnologii care permit colectarea de informații comerciale, de marketing și cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, tipul terminalului, și informații despre traficul realizat pe site. Aceste informații colectate prin intermediul acestui site de către NeuroHope au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite.

Prin citirea Documentului prezent, ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteți contacta NeuroHope prin intermediul următoarei adrese de e-mail : [email protected]